AngioClinic Brno s.r.o.  – ambulantní zdravotnické zařízení. Poskytuje celkovou péči pro pacienty s cévními onemocněními, a to i v souvislosti s jinými chorobami, včetně podrobného vyšetření a návrhů řešení a prevence těchto nemocí.

AngioClinic Brno s.r.o. je soukromá cévní ambulance, kde se věnuje problematice postižení cévního systému, v jeho v celé šíři, ale také v souvislostech s dalšími chorobami a biologickými procesy. Klade důraz na prioritní využití nových diagnostických přístupů a vysoce pokročilých  technologií. Za vývoj a přínos inovativních metod v oboru také obdrželi lékaři r. 2017 významné čestné uznání České angiologické společnosti a dlouhodobě působí jako vyučující a garanti oboru na univerzitě. 

V AngioClinic Brno se zaměřuje především na široký komplex onemocnění tepen a žil,  v jisté míře i na postižení mízního systému.  Nabízíme spolehlivou a v některých oblastech i jedinečnou diagnostiku vlastního cévního onemocnění a posouzení dalších zdravotních souvislostí. Využíváme možnosti vyšetření cévního systému mimořádně vybavenými špičkovými ultrazvukovými přístroji a komplexní vaskulární laboratoří. V AngioClinic Brno racionálně řešíme cévní onemocnění přímo nebo na vhodné postupy poskytujeme kvalifikovaná doporučení a návaznost na další specializovaná pracoviště. Součástí celkové péče je prevence cévních postižení, poskytujeme návody na vhodné preventivní postupy, a také pomoc při řešení závislosti na tabáku.