Poskytujeme péči pro pacienty s cévními onemocněními, a to i v jejich dalších medicínských souvislostech. K vyšetřování cév jsme pořídili (v ČR mimořádně) špičkový ultrazvukový systém vybavený troj-čtyřrozměrnými (3D/4D) a xM technologiemi zobrazení cév.

Staráme se o pacienty s onemocněním tepen. Často zasahujícím tepny dolních končetin, které se může projevovat omezenou schopností chůze nebo až těžkým nedokrvením s ránami na nohou. Dále také o onemocnění krkavic a mozkových tepen, břišní aorty (včetně vaskulitíd a výdutí – aneurysmat) a jejich větví, ledvinných tepen. Vyšetříme arterio-venózní spojky (tzv. „šanty“ pro potřeby umělé ledviny), a také mozkové prokrvení pomocí transkraniálního dopplera, cévy oka.  Provádíme špičkovou šetrnou ultrazvukovou diagnostiku tak, že v mnoha případech pak není nezbytná zátěž kontrastním rentgenovým vyšetřením.  Naše postupy dovolují podrobné vyšetření i anatomické struktury drobných tepen, například u diabetických angiopatií a u pacientů s vaskulitídami. Jsme schopni provést posouzení schopnosti zhojení končetiny při závažném nedokrvení i s pomocí technologie měření tlaku tkáňového kyslíku. Posuzujeme celkový stav pacienta a navrhujeme a poskytujeme následnou angiologickou péči. Vyšetření mozkových tepen na krku jsme spojili s možností současného specializovaného neurologického posouzení. A vzhledem k naší erudici můžeme pacientů s onemocněním tepen (zejména dolních končetin) zajistit a případně sami provést nutné výkony, zvláště tzv. katetrizační – invazivní ( též známé jako angioplastika nebo PTA ).  

Poskytujeme péči pacientů s podezřením na žilní trombózy a žilní záněty nebo z rizika plicní embolie. Našimi vyšetřeními můžeme určit zda je dané onemocnění přítomné, pokud ano, tak v jaké rozsahu. A následně můžeme ihned poskytnout plné kvalifikované léčení, v příznivějších případech onemocnění dokonce jen ambulantní, bez nutnosti pobytu v nemocnici, a pomáháme léčení v potřebném časovém úseku úspěšně absolvovat.

Poskytujeme specializovanou péči pro pacienty s Covid19 asociovanými koagulopatiemi / vaskulopatiemi (CAC)

Osobám s chronickou žilní nedostatečnostíkřečovými žilamibarevnými změnami, otoky  na dolních končetinách nebo  vředy na bércích můžeme nabídnou podrobné vyšetření a vyhodnocení stavu a navrhnout další postupy.   Pomocí našeho technického vybavení ve spolupráci s metodami nukleární medicíny pomáháme v diferenc. diagnostice lymfedémů

Mimořádnou skupinou pacientů  jsou pacienti s vazoneurózami (např. Raynaudovým fenoménem) a vaskulopatiemi – vaskulitidami. Onemocněními na funkčním nebo závažněji zánětlivém podkladu,  které jsou obtížně správně odhalitelné, velmi různorodé a současně odlišné od ostatních cévních chorob. Často se jedná o onemocnění spojená s dalšími velmi závažnými systémovimi chorobami. Proto vyžadují specializovaný odborný přístup s velkou zkušeností a specifickou péči pro danou problematiku, kterou můžeme nabídnout.

Pomocí výkonné 3D/4D ultrazvukové technologie se můžeme více zaměřit i na vyšetření cévních anomálií včetně cévní malformací.